{u'viewingHint': u'top', u'description': u"Musi e muse: edito dall'Associazione Studenti Universitari Pavesi : pro monumento ai caduti, 1922, 1 fasc. [completa]", u'license': u'https://archiviostorico.unibo.it/it', u'@type': u'sc:Collection', u'related': [{u'@id': u'http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1873699T', u'label': u'scheda OPAC'}], u'label': u'Musi e muse (1922)', u'@context': u'http://iiif.io/api/presentation/2/context.json', u'logo': u'https://archiviostorico.unibo.it/++theme++unibotheme.archiviostorico/img/testata.png', u'manifests': [{u'@id': u'https://archiviostorico.unibo.it/iiif/2/manifest/archiviostorico/riviste/musi_e_muse_1922/0152.001.001.json', u'@type': u'sc:Manifest', u'label': u'1 23 febbraio 1922'}], u'@id': u'https://archiviostorico.unibo.it/iiif/2/manifest/archiviostorico/riviste/musi_e_muse_1922.json', u'thumbnail': {u'service': {u'profile': u'http://iiif.io/api/image/2/level2.json', u'@context': u'http://iiif.io/api/image/2/context.json', u'@id': u'https://archiviostorico.unibo.it/iiif/2/archiviostorico@riviste@musi_e_muse_1922@6a72942c0abefc9c3cf6df83bae7cbfb98ca0925-thumbnail-240.jpg'}, u'format': u'image/jpeg', u'height': 240, u'width': 164, u'@id': u'https://archiviostorico.unibo.it/iiif/2/archiviostorico@riviste@musi_e_muse_1922@6a72942c0abefc9c3cf6df83bae7cbfb98ca0925-thumbnail-240.jpg/full/full/0/default.jpg', u'@type': u'dctypes:Image'}, u'metadata': [{u'value': u'left-to-right', u'label': u'viewingdirection'}, {u'value': u'Musi e muse', u'label': u'titolo rivista'}, {u'value': u"edito dall'Associazione Studenti Universitari Pavesi : pro monumento ai caduti", u'label': u'sottotitolo'}, {u'value': u'Associazione Studenti Universitari Pavesi', u'label': u'responsabilit\xe0'}, {u'value': u'Pavia', u'label': u'luogo pubblicazione'}, {u'value': u'sconosciuta', u'label': u'periodicit\xe0'}, {u'value': u'1922', u'label': u'data'}]}